Uutta tietoa alzheimerin taudista

Alzheimerin tauti on sairaus, joka uhkaa ikääntyviä henkilöitä ja aiheuttaa paljon huolta sekä ikäihmisille että heidän läheisilleen. Suomalainen tutkimus on löytänyt uudenlaista tietoa tästä mystisestä sairaudesta, joka samaan aikaan sekä pelottaa että kiehtoo. Kerromme artikkelissamme suomalaistutkimuksen läpimurrosta.

Melatoniinireseptori 1A -geenin variaatio lisää sairastumisriskiä iäkkäillä henkilöillä

Suomalainen tutkimus on osoittanut, että melatoniinireseptori 1A -geenissä oleva variaatio lisää iäkkäiden henkilöiden riskiä sairastua alzheimerin tautiin. Aikaisemmin on jo havaittu kyseisen geenimuodon aiheuttavan työikäisillä tavallista heikompaa sietokykyä vuorotyötä kohtaan. Voidaankin sanoa, että vuorotyöuupumukselle sekä alzheimerin taudille on nyt löydetty yhteinen riskigeeni. Yhteys on vähintäänkin mielenkiintoinen!

Mikä on pelkoa herättävä alzheimerin tauti?

Alzheimerin tauti on sairaus, joka rappeuttaa aivoja ja vaikuttaa henkilön muistiin. Eräs sairauden riskiä lisäävä tekijä on se, että henkilön vuorokausirytmi sekä uni häiriintyvät. Henkilöllä, jolla esiintyy geneettistä alttiutta alzheimerin taudin synnylle ja jonka vuorokausirytmi on syystä tai toisesta sekaisin, on kohonnut riski sairastua alzheimerin tautiin.

Suomessa alzheimerin tauti aiheuttaa erityisen runsaasti haasteita, koska maassamme pyritään tukemaan vanhusten itsenäistä asumista omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Alzheimer on kuitenkin sairaus, jota sairastavat tarvitsevat aivan erityistä tukea ja huolenpitoa eikä tautia sairastavan henkilön itsenäinen asuminen välttämättä onnistu, vaikka vanhus niin toivoisikin.

Miten suomalainen tutkimus tehtiin ja ketkä siihen ottivat osaa?

Kyseisen kotimaisen tutkimuksen tutkimusaineisto käsitti yli 85-vuotiaita vantaalaisia, yli 75-vuotiaita kuopiolaisia ja asukkaita Itä-Suomesta. Tutkimuksen aineistossa oli sekä alzheimeria sairastavia henkilöitä että terveitä verrokkeja. THL ja THL:n professori Tiina Paunio olivat tutkimuksessa keskeisessä asemassa. Lisäksi tutkimukseen osallistui Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Stanfordin yliopisto, Newcastlen yliopisto, Merck-tutkimuslaboratorio, yhdysvaltalainen National Institutes of Health sekä Icahn School of Medicine.

Tutkimuksesta uutisoi Helsingin yliopisto 6. heinäkuuta 2018. THL on tiedottanut jo 27. lokakuuta 2016 aiheeseen liittyen, että geneettinen syy vaikuttaa vuorotyöuupumukseen. Tiedotteen mukaan vuorotyö soveltuu toisille ihmisille toisia paremmin. Tiedotteessa mainitaan sama MTNR1A-geeni kuin alzheimerin taudistakin kertovassa Helsingin Yliopiston uutisessa. Kyseiseen tutkimukseen osallistui THL:n lisäksi Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos sekä Finnairin työterveyshuolto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *