Monet nuoret suomalaisnaiset kohtaavat väkivaltaa jo elämänsä varhaisvaiheessa

MTV uutisoi 22. heinäkuuta 2018 näyttävästi nuorten naisten kokemasta väkivallasta, jota nuoret naiset joutuvat otsikon mukaan kokemaan elämässään jo aikaisessa vaiheessa. Otsikko lisää, ettei naisen tarvitse välttämättä edes asua väkivallantekijän kanssa yhdessä joutuakseen kokemaan väkivaltaa. Kerromme tässä artikkelissa lyhyesti, mitä MTV:n uutinen pitää sisällään.

Tyttöjen taloissa tehdään työtä tyttöjen ja nuorten naisten puolesta

Turussa tyttöjen taloa johtaa Nina Pietikäinen, joka on sitä mieltä, että nuoret naiset sekä tytöt jäävät vielä nykyäänkin miesten sekä poikien varjoon. Tyttöjen taloissa onkin tavoitteena pohtia esimerkiksi tyttöjen identiteettiä, sukupuolirooleja sekä yksinäisyyden tunteita. Tyttöjen taloissa ollaan sitä mieltä, että pelkästään tytöille ja nuorille naisille suunnatuissa ryhmissä tytöt pääsevät sukupuolten välisiä sekaryhmiä paremmin esiin jäämättä miesten ja poikien varjoon.

Tyttöjen taloissa puidaan lähisuhdeväkivaltaa

Tyttöjen talot on suunnattu 10-28-vuotiaille tytöille sekä nuorille naisille. Harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan lisäksi talot tarjoavat heille tilaisuuden kipeiden aiheiden, kuten lähisuhdeväkivallan, käsittelyyn. Suomessa 18-74-vuotiaista naisista lähisuhdeväkivaltaa on kokenut 30%, mikä on tilastollisesti korkea luku. Perheväkivallan kohteeksi joutuneista melkein 70% on naisia. Tyttöjen taloissa on huomattu, että lähisuhdeväkivalta voi alkaa jo siinä vaiheessa, kun pari vasta seurustelee. Se ei siis aina vaadi edes yhdessä asumista.

Millaisia muita teemoja tyttöjen taloissa nousee esille lähisuhdeväkivallan lisäksi?

Lähisuhdeväkivallan lisäksi tyttöjen taloissa käsitellään esimerkiksi asioita, jotka liittyvät opiskeluun. Toinen yleinen teema on yksinäisyys ja siihen liittyvät kokemukset. Monen tukiverkosto on saattanut jäädä toiselle paikkakunnalle, kun nuori on muuttanut uuteen kaupunkiin vaikkapa opintojen perässä. Monelle tytölle ja nuorelle naiselle tyttöjen talo toimiikin ensisijaisesti paikkana, josta voi löytää ystäviä ja jossa näitä ystäviä voi tavata turvallisessa ilmapiirissä.

Suomea ei voida vielä pitää tasa-arvoisena maana

Nina Pietikäisen mukaan Suomessa on vielä taivallettavaa matkaa, jotta voitaisiin puhua sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Hänen mielestään sukupuoliroolit elävät edelleen Suomessa vahvoina. Hänen mielestään tyttöjen tulisi saada äänensä nykyistä enemmän kuuluville ja heidän pitäisi saada tekemästään työstä enemmän tunnustusta. Sukupuolierittelyn aika on ohi – tai ainakin sen pitäisi olla!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *