Mitä ovat naisten oikeudet ja miksi ne ovat niin tärkeitä? Miten naisten oikeuksia pyritään huomioimaan? Lue tämä artikkeli ja ota selvää!

Naisten oikeudet eivät valitettavasti toteudu kaikissa maissa

Vaikka naisten oikeuksista puhutaan paljon, on naisten sekä miesten välillä vielä runsaasti eriarvoisuutta, kun asiaa tarkastellaan maaailmanlaajuisesti. Valitettavasti tämä eriarvoisuus on usein yllättävänkin voimakasta, minkä lisäksi naiset joutuvat kohtaamaan syrjinnän moninaiset kasvot. Monissa kulttuureissa sekä yhteiskunnissa esiintyy käytäntöjä, jotka sallivat naisten kohtelemisen eri tavalla kuin miesten. Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö on kehittynyt valitettavan hitaasti, minkä lisäksi kehitys on epätasaista.

Pysähdyttävät luvut naisten syrjinnän taustalla

35% naisista on joutunut komenaan seksuaalista ja/tai fyysistä väkivaltaa. Reilu 64 alkaikäistä tyttöä on mennyt naimisiin. Osa näistä alaikäisistä tytöistä on mennyt naimisiin pakotettuina. Ihmiskaupan uhreista yli 50% on naisia ja tyttöjä. Suuri osa näistä naisista ja tytöistä päätyy pakko- ja seksityöhön. Naiset saavat maailmanlaajuisesti tarkasteltuna ainoastaan 60-80% siitä palkasta, jonka mies saa vastaavasta työstä. Huomattava osa palkattomasta työtaakasta kohdistuu nimenomaan naisiin. Myös köyhyys koskettaa naisia erityisen voimakkaalla kädellä, sillä maailman köyhistä suurin piirtein 70% on naisia. Omaisuudenhaltijoista naisia sen sijaan on ainoastaan 1%. Lukutaidottomista naisia on 3/4, kun parlamentaarikoista naisia on ainoastaan 1/5. Jotta maailmaa voitaisiin kuvailla maailmaksi, jossa naisten oikeudet todella toteutuvat, onkin edessä vielä runsaasti työsarkaa!

Miten naisten oikeudet otetaan huomioon YK:ssa?

1970-lukua voidaan pitää aikakautena, jolloin vihdoin alettiin kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota siihen, kuinka epätasa-arvoisia naiset oikein ovatkaan miehiin verrattuina. Vuosi 1975 oli ensimmäinen kansainvälinen naisten vuosi. Kyseisenä vuonna järjestettiin Mexico Cityssä maailmankonferenssi, jossa käsiteltiin naisten epätasa-arvoista asemaa. Naisten vuosikymmentä vietettiin vuosina 1976-1985. Tänä vuosikymmenenä pyrittiin selvittämään, millainen naisten asema oikeasti on ja miten naisten oikeudet toteutuvat eri maissa. Tämän johdosta laadittiin naisten oikeuksien sopimus, joka kieltää naisten syrjinnän kaikissa muodoissaan. YK hyväksyi sopimuksen 1979 ja Suomessa se ratifioitiin 1986. Vuosittain vietetään sekä kansainvälistä tyttöjen päivää että naisten päivää. Tyttöjen päivä on 11. lokakuuta ja naisten päivä 8. maaliskuuta.