Kerromme tässä artikkelissa Naisten oikeuksien sopimuksen sisällöstä sekä sopimuksen valvonnasta. Vaikka naisten oikeuksien toteutumisen ja turvaamisen eteen on tehty työtä vuosikausia, on edessä myös aivan uudenlaisia haasteita. Sukupuolten välinen tasa-arvo on erityisen tärkeää, joten kannattaa jatkaa lukemista!

Mitä Naisten oikeuksien sopimus sisältää?

Naisten oikeuksien sopimus kieltää kaikenlaisen syrjinnän, joka kohdistuu naisiin. Sopimuksen mukaan syrjintä nähdään loukkauksena tasa-arvoisia oikeuksia kohtaan. Lisäksi se loukkaa ihmisarvon kunnioittamiseen liittyviä periaatteita. Perinteiset sukupuoliroolit saattavat rajoittaa naisen elämää, minkä vuoksi sopimuksen nojalla pyritään myös naisten elämänpiirin laajentamiseen.

Naisten oikeuksien sopimus ei ole pysynyt täysin muuttumattomana, vaan 1992 se sai täydennyksen, kun sopimukseen liitettiin uusi suositus. Tämän suosituksen perusteella syrjintä-käsitteen tulee sisältää myös väkivalta, joka kohdistetaan naisiin. 188 maailman maata eli 90 % kaikista YK:hon kuuluvista jäsenvaltioista on sitoutunut noudattamaan Naisten oikeuksien sopimusta. Tämän tulee näkyä esimerkiksi näiden maiden lainsäädännön kehittämisessä ja kulttuurisidonnaisten tapojen muuttamiseksi siten, että naisten asema paranee. Rauhan sekä vakauden kannalta on erityisen tärkeää, että sukupuolet ovat tasa-arvoisia. Tämä on tärkeä edellytys myös taloudellisen kehityksen kannalta sekä hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Miten Naisten oikeuksien sopimuksen toteutumista valvotaan?

Entä miten sitten Naisten oikeuksien sopimuksen toteutumista valvotaan? Sopimuksen valvomiseksi on perustettu erityinen komitea, johon kuuluu 23 riippumatonta asiantuntijajäsentä. Suomalainen Niklas Bruun kuului tähän komiteaan vuosina 2013-2016. Sopimuksen sitomat valtiot antavat komitealla raporttinsa joka neljäs vuosi. Raportissa kuvaillaan naisten oikeuksien toteutumista tarkasteltuna erilaisilla hallinnonaloilla. Komitealla on myös mahdollisuus omien tutkimusten käynnistämiseen. Komitea voi toimia näin, jos se epäilee naisten oikeuksien vakavaa tai systemaattista loukkaamista. Yksityishenkilöilläkin on mahdollisuus valitusten jättämiseen komitealle.

Esimerkiksi Nordiskt Forum – a new perspective on human rights -konferenssi nosti esiin monia naisten oikeuksiin liittyviä aihealueita. Vaikka työtä on jo ehditty tehdä paljon ja pitkään, eivät naisten oikeudet vielä tänä päivänäkään täysin toteudu. Jopa erityisen tasa-arvoisena ja modernina pidetyssä Suomessa puhutaan siitä, kuinka naisen euro ei olekaan aivan täysi euro, vaan naiset saavat selkeästi edelleenkin miehiä huonompaa palkkaa.