Euroopassa, ja Suomessa, puhutaan monesti pakolaisten ja maahanmuuttajien sopeutumisvaikeuksista sekä siitä, miksi heidän integroimisensa osaksi suomalaista yhteiskuntaa epäonnistuu. Kerromme tässä artikkelissa muutaman syyn sopeutumisvaikeuksien taustalla.

Kulttuurien yhteentörmäys vaikeuttaa sopeutumista

Kun ihminen muuttaa aivan toisenlaiseen ympäristöön, johon hän on tottunut, on kulttuurien yhteentörmäys väistämättä edessä. Ihminen saattaa tuntea jopa huonoa omatuntoa, jos hän integroituu uuteen kulttuuriin mielestään liian voimakkaasti tai jos hän tekee tekoja, jotka hänen vanhassa kotimaassaan eivät olleet hyväksyttyjä. Maahanmuuttaja saattaa tuntea olevansa erilaisten toiveiden, vaatimusten ja odotusten ristipaineessa. Erityisesti nuoret maahanmuuttajanuoret kokevat usein tällaisia tunteita, jotka voivat olla yllättävän vaikeita käsitellä.

Moni maahanmuuttaja tulee yhteisökeskeisestä kulttuurista ja suomalainen individualismi saattaa olla heille kova paikka. Moni saattaa tuntea itsensä yksinäiseksi ja uusien ystävien löytäminen, erityisesti kantaväestön keskuudesta, saattaa olla aivan erityisen haastavaa. Yksinäisyyden tunne saattaa hiipiä maahanmuuttajan mieleen tuon tuosta ja uusi kulttuuri saattaa alkaa tuntua entistäkin luotaan työntävämmältä.

Kielitaidon kartuttaminen on haastavaa

Suomen kieli on melko vaikea oppia ja ottaa haltuun ja kielitaidon kartuttaminen onkin haaste sekä pakolaisille että maahanmuuttajille. Kuitenkin kielen hallinta on avain kulttuurin ja yhteiskunnan toimintojen ymmärtämiselle. Maahanmuuttajia pitäisi kannustaa entistä enemmän opiskelemaan suomea heti Suomeen muuttamisen jälkeen ja ottamaan rohkeasti osaa suomenkieliseen keskusteluun.

Suomen pitkästä ja kylmästä talvesta tulee monelle maahanmuuttajalle sopeutumisen kynnyskysymys

Moni maahanmuuttaja tulee Suomeen lämpimistä maista ja Suomen pitkään ja kylmään talveen sopeutuminen saattaakin osoittautua erityisen haastavaksi asiaksi, monelle se on jopa kynnyskysymys, joka estää sopeutumisen. Pimeys ja kylmyys saattavat aiheuttaa alakulon tunteita sekä halun eristäytyä kodin lämpöön.

Rasismi ja ennakkoluulot ovat vaarassa eristää maahanmuuttajat omiin ryhmiinsä

Kantaväestön maahanmuuttajiin kohdistamat ennakkoluulot ja suoranainen rasismi saavat monen tuntemaan olonsa epätoivotuksi vieraaksi. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että monet maahanmuuttajaryhmät viihtyvät parhaiten myös uudessa kotimaassaan toisten samasta maasta tulleiden maahanmuuttajien kanssa. Näissä muodostuu helposti eristäytyneitä kuppikuntia, jotka saattavat jopa vältellä läheisempiä kontakteja kantaväestön kanssa. Pahimmillaan rasistiset solvaukset ja hyökkäykset saattavat aiheuttaa maahanmuuttajissa jopa pelkotiloja.